food & nutrition delta - powered by RTE Adviesgroep
 


Home » Innovatiethema's » Voeding en Gezondheid.

Wat is de Food & Nutrition Delta?

RTE Adviesgroep informeert u graag over het FND-programma. Het FND programma heeft als doel om van Nederland de meest leidende en innovatieve Food & Nutrition regio in Europa te maken. Het programma is gericht op het 'post-harvest' deel van de industrieketen.

Op initiatief van Nederlandse multinationals, MKB-ers en kennisinstellingen is, in dialoog met de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het innovatieprogramma Food & Nutrition Delta (FND) opgezet dat uit twee fasen bestaat. 

FND fase 1

FND fase 1 voorziet in de behoefte aan nieuwe fundamentele kennis voor producten en processen en is vastgelegd in een gezamenlijk, vierjarig strategisch researchprogramma van het Top Instituut Food & Nutrition (TIFN), voorheen bekend als WCFS+. Meer informatie over deze fase van het FND-programma kunt u vinden op www.tifn.nl 

FND fase 2

FND fase 2 omvat het vertalen van kennis en gegenereerde leads op het gebied van food & nutrition naar concrete producten, processen en diensten. Deze vertaalslag richt zich niet alleen op de gegeneerde kennis in fase 1. Het gaat ook om alle publiekelijke en binnen bedrijfsleven beschikbare kennis, die aansluit op de inhoudelijke focus van de Food & Nutrition Delta. Ook omvat FND fase 2 activiteiten om de deelname van MKB in innovatieprocessen te vergroten en de benodigde competenties te ontwikkelen.

Innovatiethema's

Innovatiethema's
Binnen het programma zijn zes innovatiethema's gedefinieerd waarbinnen projecten kunnen worden ondersteund: 

Diverse teksten zijn afkomstig van de site van stichting FND; http://www.foodnutritiondelta.nl/.


Meer informatie over de Food & Nutrition Delta?

Neem geheel vrijblijvend contact op met de Food & Nutrition subsidiedesk van RTE Subsidie Adviseurs. Binnen 2 werkdagen neemt een van onze adviseurs contact met u op.© 2008 - 2018 RTE Subsidie Adviseurs    |    subsidiedesk@rte.nl